PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

LEADERSHIP AKADEMIE PRO LINIOVÉ MANAŽERY
vždy v pátek od 18.5.2018 (+ eLearning), Brno
ROZVOJ INTERNÍCH LEKTORŮ, MENTORŮ A KOUČŮ
od 28.5.2018, každých 14 dní, Brno
HR Share - BOLESTI RŮSTU
29.05. 2018, Brno
Educity HR News

Efektivní zabezpečování personálních procesů

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  Efektivní zabezpečování personálních procesů

Určeno

 • Pro manažery ovlivňující personální strategii ve firmě…

Cíl

 • Ujasnit si význam řízení lidských zdrojů, budování strategie…
 • Získat nástroje pro moderní personální práci

Obsah

 • Strategický význam managementu lidských zdrojů v rámci řízení firmy, co jej v současném ekonomickém prostředí podporuje
  • cyklus řízení lidských zdrojů
  • programy ŘLZ
  • Balanced Scorecard – perspektiva učení a růstu
 • Klíčové faktory výkonu organizace, vliv manažerů na jednotlivých úrovních na jejich rozvoj
 • Zabezpečení nosných procesů managementu lidských zdrojů – role jednotlivých úrovní manažerů
  • stanovování požadavků na způsobilost pracovníků ve vazbě na procesní řízení, popisy pracovních míst…
  • nábor a výběr pracovníků,
  • řízení adaptace a orientace pracovníků a komunikace strategie
  • řízení a hodnocení pracovního výkonu,
  • motivace…
  • vztah k organizační struktuře
 • Vzdělávání a rozvoj pracovníků, rozvoj pracovní kariéry…
  • stanovování a zjišťování vzdělávacích potřeb
  • použití různých metod vzdělávání…
  • rozvoj kariéry jednotlivců
 • Hodnocení zaměstnanců a výkonu
  • odměňování
  • význam, funkce, zásady, cíle hodnocení…
  • mzdové formy
 • Trendy v oblasti managementu lidských zdrojů

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.