PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

LEADERSHIP AKADEMIE PRO LINIOVÉ MANAŽERY
vždy v pátek od 18.5.2018 (+ eLearning), Brno
ROZVOJ INTERNÍCH LEKTORŮ, MENTORŮ A KOUČŮ
od 28.5.2018, každých 14 dní, Brno
HR Share - BOLESTI RŮSTU
29.05. 2018, Brno
Educity HR News

Teambuilding - budování týmů

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Teambuilding - budování týmů

STMELÍME VÁŠ PRACOVNÍ TÝM !

Cíl

  • Prohloubení vzájemného poznání i po neformální stránce
  • Podpora otevřené komunikace a vzájemné důvěry
  • Posílení sounáležitosti a loajality prostřednictvím společných zážitků
  • Zlepšení týmové spolupráce
  • Rozšíření sebepoznání
  • Rozvoj pozitivních vztahů v pracovním kolektivu

Obsah

Jedná se soubor aktivit vedoucích k prohloubení týmové spolupráce. Tyto aktivity mohou být uskutečněny indoorovou formou s prvky zážitkového učení, nebo formou outdooru. Program je vždy realizovaný interaktivní formou s maximálním zapojením účastníků, větší množtsví aktivit probíhá ve volné přírodě. Součástí programu jsou zábavné, strategické, challenge a tvořivé aktivity. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních cvičení bude upřesněna na společném jednání.