PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM


Psychodiagnostika, AC/DC

Kalendář akcí

LEADERSHIP AKADEMIE PRO LINIOVÉ MANAŽERY
vždy v pátek od 18.5.2018 (+ eLearning), Brno
ROZVOJ INTERNÍCH LEKTORŮ, MENTORŮ A KOUČŮ
od 28.5.2018, každých 14 dní, Brno
HR Share - BOLESTI RŮSTU
29.05. 2018, Brno
Educity HR News

Co víc můžete získat z AC/DC?

Hlavní stránka »  Psychodiagnostika, AC/DC »  Assessment/Development centrum »  Co víc můžete získat z AC/DC?

  • Osobní rozvoj hodnotitelů
  • Odhalení skrytého potenciálu podřízených
  • Rozvoj dovednosti individuálně přistupovat ke svým kolegům a zaměstnancům
  • Užívat zpětné vazby jako účinného motivačního nástroje
  • Pomoc v praktickém uchopení kompetencí – promítnutí kompetencí do reálných situací
  • Prohloubení sebepoznání
  • Posílení motivace k práci na sobě
  • Posílení loajality a pocitu sounáležitosti