PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


ESF DOTACE 2016

Hlavní stránka »  BLOG »  ESF DOTACE 2016

ESF DOTACE 2016

Pomocí finančních prostředků z tzv. „velké výzvy č.043“ můžete financovat Váš vzdělávací projekt, zahrnující hard i soft skills, jazyky i IT dovednosti. O podporu mohou žádat i velké firmy, i když se počítá se zvýhodňováním středních a malých firem. Výzva je určena pro všechny regiony vč. Prahy, některé regiony jsou bodově zvýhodněny. Spoluúčast na finanční stránce vzdělávacího projektu se bude odvíjet od režimu podpory. Pro všechny podnikatelské subjekty je tentokrát stanovena míra spoluúčasti ve výši 15 %. V režimu blokové výjimky se míra spoluúčasti liší dle velikosti podniku.

Režim financování projektu metodou jednotkových nákladů je nyní velmi jednoduchý, přehledný a transparentní. Je založen na tom, že poskytovatel podpory definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady. Finanční prostředky jsou propláceny na základě vykázaného počtu skutečně absolvovaných osobo-hodin v ukončených kurzech.

Pokud pravidelně školíte své zaměstnance, neváhejte a napište si o bližší informace nebo o konzultaci zdarma na petr.vitouch(at)in­c.cz .