PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Development centrum

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  Development centrum

Určeno

 • HR manažerům, personalistům, pracovníkům útvarů ŘLZ apod.

Cíl

 • Seznámit s moderní metodou výběru a rozvoje zaměstnanců

Obsah

Seznámení s metodou Development centra

 • ukázkové DC vycházející z kompetenčního profilu manažera
 • standardní psychodiagnostické testy (výkonové, osobnostní, projektivní)
 • účast v modelových situacích
 • vypracování a prezentace případové studie
 • absolvování výběrového pohovoru

Jak postavit Development centrum

 • co se o zaměstnanci můžete z DC dozvědět a co ne
 • program a časový plán DC
 • jak vybrat vhodné metody pro DC pro danou pozici
 • seznámení s nejčastěji používanými psychodiagnos­tickými testy
 • jaké testy může využít nepsycholog
 • pravidla výběru modelové situace a případové studie
 • základní principy hodnocení v modelových situacích
 • nejčastější chyby hodnotitelů
 • jak číst závěrečnou zprávu psychologa

Každý z účastníků si odnese a Příručku pro hodnotitele development centra.