PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotícího pohovoru

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotícího pohovoru

Určeno

 • Pracovníkům útvarů řízení lidských zdrojů, majitelům firem, manažerům…

Cíl

 • Uvědomit si význam hodnocení pracovníků
 • Seznámit se s metodami a specifiky jednotlivých druhů hodnocení
 • Naučit se připravit a vést hodnotící rozhovor

Obsah

Hodnocení pracovníků

 • Význam hodnocení, jeho cíle a přínosy(pro organizaci, pro hodnotitele, pro pracovníka)
 • Postupy tvorby, implementace a zdokonalování systému hodnocení
 • Metody a typy hodnocení
 • Systematické hodnocení
 • Kritéria hodnocení
 • Hodnocení zkušební doby
 • Hodnocení časového úseku – ročního období

Hodnotící rozhovor

 • Jak se připravit na vedení hodnotícího rozhovoru
 • Jak efektivně vést hodnotící rozhovor (zásady vedení, chyby při vedení, dovednosti manažera, poskytování zpětné vazby…)
 • Hodnocení a odměňování
 • Jak pracovat s výstupy hodnocení
 • Ukázka a nácvik hodnotící pohovoru, řešení případových studií

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.