PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Jak prosadit personální procesy ve firmě

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  Jak prosadit personální procesy ve firmě

Určeno

 • Program rozvoje klíčových osobnostních kompetencí pro personalisty a HR manažery

Cíl

 • Prosadit personální procesy ve firmě

Obsah

Modul 1 – Klíčové osobnostní kompetence HR manažera

 • individuální a sociální kompetence personalisty
 • sebepoznání – odhalte své silné stránky, rezervy a potenciál k růstu
 • typologie osobnosti – poznejte svého kolegu, kolegyni
 • osobnostní profil personalisty x osobnostní profil manažera – proč se míjejí
 • emoční inteligence – předpoklad budování dlouhodobých vztahů
 • techniky zvládání negativních emocí
 • jak utvářet vztahy a liniovými manažery

Modul 2 – Efektivní prezentace a komunikace

 • prezentace jako nástroj přesvědčování
 • jak zaujmout posluchače
 • cíle, etapy a prvky účinné prezentace
 • zvládání trémy a obtížných situací
 • komunikace s posluchači, zvládání dotazů a námitek
 • základy efektivní komunikace
 • účinné naslouchání
 • komunikační strategie
 • rozpoznání vlastního komunikačního stylu
 • neverbální komunikace – řeč těla
 • překonávání komunikačních bariér

Modul 3 – Zvládání konfliktů a vyjednávání

 • jak prodávat personální činnosti
 • pracovní cíle a hledání prostoru k jejich prosazení
 • personalista – prosazovatel nebo poradce
 • jak překonat konflikt zájmů
 • komunikace s obtížnými typy lidí
 • proč vzniká konflikt – věcná a vztahová rovina
 • strategie a techniky zvládání konfliktu
 • jak získat moc a oporu při vyjednávání
 • zájmy a cíle zúčastněných stran
 • strategie a techniky vyjednávání

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.