PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Jak vybrat vhodného zaměstnance - přijímací rozhovor

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  Jak vybrat vhodného zaměstnance - přijímací rozhovor

Určeno

 • Personalistům, majitelům firem a pracovníkům pověřeným výběrem nových zaměstnanců

Cíl

 • Získat základní znalosti přípravy, průběhu a vyhodnocení přijímacího rozhovoru
 • Naučit se efektivně vést výběrový pohovor

Obsah

 • Co předchází přijímacímu rozhovoru – zjištění požadavků pracovní pozice, sestavení kompetenčního profilu kandidáta, posouzení významu tzv. puzzle-efektu
 • Zpracování a vytěžení informací o uchazeči z životopisu a dotazníku
 • Příprava přijímacího rozhovoru – výběr struktury a stylu (přátelský, agresivní, mlčenlivý, nesouvislý), výběr vhodných otázek
 • Průběh a fáze přijímacího rozhovoru ( navázání kontaktu, vedení pohovoru, získávání a poskytování informací, registrace odpovědí a průběhu rozhovoru…)
 • Komunikační dovednosti personalisty – jak řeč těla, aktivní naslouchání a empatie, cílené dotazování, asertivita, společenské chování
 • Osobnost uchazeče – zjišťování dovedností, schopností a vlastností
 • Vyhodnocení přijímacího rozhovoru
 • Trénink ve vedení pohovoru

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.