PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Motivace a motivační systémy

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  Motivace a motivační systémy

Určeno

Pro Top manažery a personální manažery, kteří mohou ovlivňovat motivační systémy ve firmách…

Cíl

 • Získat praktické poznatky o tom, jak lépe a efektivněji motivovat
 • Získat nové poznatky o možných motivačních systémech a výhodnosti jejich zavedení

Obsah

Motivace pracovníků

 • co je to motivace
 • co lze očekávat od zvýšení motivace
 • faktory ovlivňující pracovní motivaci
 • vnější a vnitřní motivace
 • stimulace x motivace
 • zvyšování výkonu a efektivity práce

Firemní systémy – nástroje zvyšování motivace a loajality

 • motivační systémy – co se osvědčilo
 • jak motivovat manažery, obchodníky, mistry a dělníky
 • jak motivovat kolektivy a oddělení
 • jak zavést a jak často měnit motivační systém
 • hodnocení pracovníků jako součást systému motivace
 • benefity – firemní
 • nástroje pro snižování nemocnosti
 • prémiování, odměňování
 • rozdíl mezi motivací a loajalitou – motivační a hygienické faktory
 • motivační nástroje pro zvyšování loajality a pozitivní atmosféry
 • motivační typologie
 • motivování nefinančními postupy
 • nejčastějších demotivační činitel na úrovni firemních motivačních systémů
 • navázání motivačních programů na firemní kulturu a na strategii firmy

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.

K tématu MOTIVACE Vám nabízíme studium , účastníci prezenčního vzdělávání tento kurz získávají zdarma.