PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Orientace a integrace nových zaměstnanců

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  Orientace a integrace nových zaměstnanců

Určeno

 • Manažerům pověřeným adaptací nově nastoupivších zaměstnanců, personalistům…

Cíl

 • Ujasnit si nutnost vytvoření strategie integrace zaměstnance
 • Naučit se tvořit integrační plány
 • Uvědomit si role manažerů a personalistů při integraci nových zaměstnanců…

Obsah

 • Orientace a integrace nového zaměstnance
 • Význam, účely a cíle, vazby na procesy
 • Význam a přínosy ( pro firmu, pro zaměstnance )
 • Proces integrace
 • Zodpovědnosti manažera a personalisty
 • Zahájení integrace
  • Klíčové cíle orientace
  • Účinná komunikace v období integrace
  • Psychicky náročné situace v období integrace
 • Integrační plán
  • Jak správně vytvořit integrační plán
  • Co musí integrační plán obsahovat
  • Výhody integračního plánu
  • Vzdělávací aktivity
 • Vyhodnocování procesu integrace a adaptace
 • Osobnost a role mentora
 • Motivace nově nastoupivších zaměstnanců ( principy účinné motivace, hmotná a nehmotná motivace, benefity, firemní kultura, vazby na hodnocení…)

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.