PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Personální controlling

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  Personální controlling

Určeno

 • Manažerům a majitelům firem, personálním manažerům a specialistům.

Cíl

Po absolvování semináře účastníci budou:

 • chápat pojem personální controlling
 • ovládat východiska personálního controllingu
 • vědět, jaké nástroje personálního controllingu lze použít
 • umět stanovit měřitelné ukazatele nosných personálních procesů

Obsah

 • Obsah pojmu personální controlling. Pojetí personálního controllingu ve vazbě na konkrétní specifika firmy.
 • Východiska personálního controllingu.
 • Vliv personálního controllingu na posílení strategického významu managementu lidských zdrojů, na posílení postavení HR útvaru v rámci řízení firmy.
 • Nástroje personálního controllingu ve vazbě na systém managementu lidských zdrojů.
 • Měřitelné ukazatele nosných personálních procesů, jak je nastavit a vyhodnocovat.
 • Řešení praktických problémů týkajících se personálního controllingu, diskuse, výměna zkušeností.

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.