PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Tvorba systému vzdělávání a výcviku pracovníků

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  Tvorba systému vzdělávání a výcviku pracovníků

Určeno

 • Personálním manažerům a specialistům, manažerům vzdělávání, metodikům v oblasti vzdělávání, personálním konzultantům, lektorům a trenérům

Cíl

Po absolvování kurzu bude účastník :

 • Znát zásady tvorby systému vzdělávání
 • Vědět jaké požadavky na systém vzdělávání mají normy IS0 9000:2000
 • Umět rozhodnout s jakými zdroji a nástroji analýzy potřeb vzdělávání pracovat v organizaci
 • Schopen stanovit kriteria výběru dodavatelů vzdělávacích služeb a orientovat se na trhu vzdělávání
 • Rozumět, na jakých úrovních může probíhat hodnocení efektivity vzdělávání a znát základní nástroje hodnocení

Obsah

 • Strategický přístup ke vzdělávání
 • Vzdělávání a výcvik pracovníků jako nosný personální proces
 • Vazby vzdělávání na ostatní personální procesy
 • Kroky tvorby systému vzdělávání
 • Zabezpečení systému vzdělávání v jednotlivých fázích vzdělávacího cyklu
  • analýza potřeb vzdělávání – zdroje a nástroje analýzy,
  • realizace vzdělávání – plánování, projektování,
  • výběr dodavatelů vzdělávacích služeb,
  • formy a metody vzdělávání a možnosti jejich využití,
  • hodnocení efektivity vzdělávání – úrovně hodnocení a základní nástroje hodnocení
 • Trendy v oblasti vzdělávání – systém vzdělávání x učící se organizace

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.