PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Asistentka - důležitý člen týmu podpory manažera

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Podpora managementu  »  Asistentka - důležitý člen týmu podpory manažera

Určeno

 • Pro asistentky, recepční, pracovníky sekretariátu, kteří chtějí účinněji komunikovat a organizovat svou práci

Cíl

 • Osvojit si dovednosti nezbytné pro zvládnutí všech denních činností asistentky a zvýšení její osobní efektivity, účinně komunikovat s manažerem, kolegy i zákazníky, zvládat konfliktní situace, využívat telefon jako nástroj pozitivní prezentace firmy

Obsah

Komunikační dovednosti

 • První dojem jako způsob prezentace kultury firmy před zákazníkem
 • Základy efektivní komunikace
 • Účinné naslouchání
 • Rozpoznání vlastního komunikačního stylu
 • Typy osobnosti
 • Překonávání komunikačních bariér
 • Neverbální komunikace – řeč těla
 • Chyby a šumy v komunikaci
 • Strategie zvládání obtížných situací a konfliktů se zákazníky i se zaměstnanci
 • Uplatnění asertivních technik tlumení hněvu
 • Výhody a omezení komunikace po telefonu
 • Zodpovědnosti za vedení telefonního hovoru a předání vzkazu

Organizace sekretariátu

 • Rozlišování důležitých a naléhavých činností
 • Vzájemná závislost plánování času asistentky i manažera

Vystupování v souladu s etiketou

 • Osobní styk (základy etiky a etikety, pozdravy, představování a oslovování, příprava společenských akcí, pracovních návštěv…)
 • Písemný styk (pravidla písemného styku, používání titulů, dopisy, e – maily…)
 • Zásady telefonní komunikace (specifika a zásady telefonní komunikace, předávání vzkazů)