PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Komunikační dovednosti a asertivní komunikace

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Podpora managementu  »  Komunikační dovednosti a asertivní komunikace

Určeno

 • Pro manažery, podnikatele, obchodníky, pracovníky sekretariátu a reklamací, pro všechny, kteří musí čelit záplavě požadavků, účinně komunikovat a řešit konflikty

Cíl

 • Získat znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci, naučit se bránit proti manipulaci, prosadit vlastní potřeby, zvládat konfliktní situace…

Obsah

Efektivní komunikace

 • Proč si lidé nerozumějí aneb efektivní komunikace
 • Překonávání komunikačních bariér
 • Komunikační dovednosti (naslouchání, kladení otázek, zpětná vazba…)
 • Neverbální komunikace
 • Osobnostní typy – základ psychologie

Asertivita a její trénink

 • Základy asertivního přístupu
 • Asertivní práva a techniky ( gramofonová deska, otevřené dveře, předkupní právo…)
 • Umění odmítnout a přitom neztratit
 • Přijímat a dávat pochvalu i kritiku
 • Rozpoznání a odhalování manipulací v komunikaci
 • Tlumení hněvu
 • Obrana proti manipulaci
 • Trénink asertivních technik ( naučit se říkat NE, zvládání reklamací a stížností…)

Strategie zvládání konfliktů

 • Kde, kdy, s kým vznikají konflikty
 • Možnosti řešení, příčiny konfliktů
 • Prevence konfliktu
 • Strategie řešení konfliktů
 • Tříkrokový postup při řešení konfliktů ( uklidnit, pochopit, řešit…)
 • Jednání s problémovými typy

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.