PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Pravidla písemné komunikace

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Podpora managementu  »  Pravidla písemné komunikace

Určeno

 • Pro všechny, kteří chtějí zlepšit svůj písemný projev a to jak po stránce obsahové, tak jeho úpravy

Cíl

 • Osvojit si pravidla písemného styku

Obsah

Písemná komunikace

 • Efektivní písemná komunikace
 • Normalizovaná úprava dopisu
 • Základní druhy obchodních dopisů a jejich náležitosti ( poptávka, nabídka, objednávka, reklamace, urgence, upomínka…)
 • Části obchodního dopisu
 • Psychologie obchodního dopisu
 • Náležitosti, formální úprava a stylizace obchodních písemností
 • Příprava dopisu, osnova
 • Požadavky na kvalitu dopisu
 • Stylizační zásady
 • Zásady účinných vět
 • Praktické příklady

Elektronická komunikace – emaily

 • Zásady písemné komunikace přes Internet
 • Možné formáty zpráv
 • Etika v elektronické poště (nevyžádané zprávy – spam, hoax)

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.