PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Zásady telefonní komunikace

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Podpora managementu  »  Zásady telefonní komunikace

Určeno

 • Asistentky, sekretářky, recepční, pracovníky call center…

Cíl

 • Seznámit se se základními principy telefonní komunikace
 • Naučit se užívat telefonu jako účinného nástroje
 • Seznámit se s účinným přebíráním vzkazů
 • Zvládat obtížné telefonáty a reklamace

Obsah

 • Specifika telefonní komunikace
 • Telefonní hovor jako prostředek tvorby image firmy
 • Zásady profesionálního přístupu k zákazníkovi
 • Výhody a omezení komunikace po telefonu
 • Nejčastější chyby v telefonní komunikaci
 • Fáze vedení telefonního hovoru – představení, navázání kontaktu, vedení hovoru se zákazníkem, poslech, shrnování a ověření správnosti informací, ukončení hovoru – trénink
 • Paralingvistické charakteristiky řeči (tón hlasu, rychlost řeči…) a jejich význam v telefonní komunikaci – práce s hlasem
 • Přebírání vzkazu a zodpovědnost za něj
 • Typy klientů a specifika jejich komunikace
 • Racionální a emocionální rovina rozhovoru
 • Zvládání obtížných situací – řešení konfliktu po telefonu, stížnosti a reklamace

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.