PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Delegování pracovních úkolů

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Delegování pracovních úkolů

Určeno

 • Manažerům, kteří se snaží uvolnit si čas k důležitějším nebo jiným úkolům

Cíl

 • Pochopit, co je to delegování a co mu obvykle brání
 • Příprava plánu, jak a komu ze svých podřízených předat některé úkoly a pravomoci

Obsah

 • Proč nedelegujeme – vytipování osobních překážek, rozbor příčin, nastavení osobních postupů pro jejich tlumení
 • Delegující a úkolující manažer
 • Vhodné a nevhodné úkoly pro delegování
 • Jak správně delegovat úkol v závislosti na:
  • Osobnostním typu podřízeného
  • Typu úkolu
  • Naléhavosti a významu
 • Příprava osobních plánů delegování
 • Rozbor svých úkolů – rozdělení do kategorií podle vhodnosti k delegování
 • Rozbor podřízených, přiřazení úkolů a nastavení plánů postupu
 • Nastavení kontrolních bodů
 • Road map pro delegování

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.