PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

PR a vztahy s veřejností

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  PR a vztahy s veřejností

Určeno

 • Manažerům, kteří si uvědomují nutnost vhodné formy poskytování firemních informací.

Cíl

 • Porozumět základním pojmům PR
 • Uvědomit si kdo je cílová veřejnost
 • Získat komunikační nástroje PR

Obsah

 • Public Relations v praxi
 • Co znamenají vztahy s veřejností
 • Základní pojmy a vývoj
 • Vztahy s veřejností jako součást integrované marketingové komunikace
 • Veřejnost a veřejné mínění, image organizace
 • Kdo je naší cílovou veřejností (celková a částečná veřejnost, interní a externí veřejnost)
 • Veřejné mínění a image organizace
 • Public relations jako nástroj řízení
 • Komunikační nástroje pracovníka public relations
 • Kdo je mluvčím organizace

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.