PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Strategické řízení

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Strategické řízení

Určeno

 • manažerům na pozici, ve které mohou zasahovat do strategického vedení firmy nebo těm, kteří dodávají rozhodující informace pro tvorbu strategie

Cíl

 • Pochopit, že strategie není jen heslo z knih
 • Porozumět problematice strategického plánování
 • Osvojit si kroky postupu tvorby a zavádění strategie

Obsah

 • Proč strategické plánování a myšlení
  • Strategie v kontextu podnikání – EFQM Excellence Model
  • Školy tvorby strategie
  • Strategická volba
  • Strategické možnosti volby (varianty)
  • Podnikové strategie
  • Podnikatelské­/konkurenční strategie
  • Hodnocení strategie (vhodnost, proveditelnost, přijatelnost)
 • Implementace strategie
  • Správa společností
  • Organizační struktur a kontrola
  • Implementace různých strategií
 • Strategický leadership a podnikatelství
 • Balanced Scorecard (BSC) koncept pro implementaci a měření strategie
  • Role BSC v systému strategického řízení
  • Popis 4 perspektiv a vztahů a vazeb mezi nimi
  • Finanční perspektiva zákaznická perspektiva, procesní perspektiva, perspektiva učení a růstu
  • Měřítka a indikátory výkonnosti
  • Tvorba strategické mapy

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.