PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Základy marketingu - marketingové řízení

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Základy marketingu - marketingové řízení

Určeno

 • Manažerům, kteří nejsou přímo na marketingových pozicích, ale chápou, že lepší pochopení této oblasti patří do základních znalostí všech vedoucích

Cíl

 • Účastníci získají základní znalosti z marketingu a porozumí základním pojmům tržního hospodářství. Seznámí se s metodami analýz tržního prostředí a tvorby marketingových strategií. Školení je doplněno o jednoduché ilustrativní případové situace a diskuse o konkrétních problémech.

Obsah

 • Marketingový audit podnikatelského záměru
  • Audit obchodní definice, mise a vize
  • Audit podnikatelského potenciálu společnosti
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza mezoprostředí
  • Konkurenční analýza, profil konkurenčního prostředí
  • Analýza trhu
  • Analýza platformy zákazníků a segmentace
  • Analýza dodavatelů a substitučního prostředí
 • Analýza mikroprostředí
 • Vyhodnocení situační analýzy
 • Stanovení a kaskádování cílů, možnosti strategie společnosti
  • Stanovení a kaskádování cílů
  • Definování možností strategií
 • Implementace strategií – taktický marketing
  • Plánování produktového portfolia
  • Cenová rozhodování a strategická role ceny
  • Distribuční analýza
  • Komunikační plánování
 • Sestavení dokumentu marketingového, akčního plánu
 • Výzkum trhu
  • Typy informací a formy jejich získávání
 • Marketing pro spotřebitele
  • Spotřebitel a produkt
  • Spotřebitel a značka
  • Spotřebitel a obal
  • Spotřebitel a cena

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.