PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


ADAPTACE - Jak revidovat a inovovat adaptační proces, abychom si udrželi a motivovali nováčky

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  ADAPTACE - Jak revidovat a inovovat adaptační proces, abychom si udrželi a motivovali nováčky

18.01. 2019 09.00 – 16.30 Brno

Téma adaptace je úzce navázáno na největší výzvu pro personalisty v dnešní době, kdy bojujeme o každého pracovníka. A tím je stabilizace nových pracovníků. Jak podpořit rychlé vytvoření závazku a psychologické smlouvy uchazeče s vaší společností? Jak zajistit, abychom o nováčky nepřišli? Abychom je neodradili už ve zkušební době?

Současné pojetí procesu adaptace těch, které jsem po všech náročných náborových aktivitách získali, vyžaduje revizi a inovaci. V dnešní době má úkoly a cíle, které jsme dříve neznali. Výrazně se zvyšuje fluktuace ve zkušební době. Jak v rámci adaptace včas zjistit, že mu konkrétní náplň práce nesedí a uvažuje o změně. Jak rychle odhalit, jestli by mu lépe neseděla jiná pozice?

Revize a inovace procesu adaptace, tak aby loajalita, pracovní chování a výkonnost nových lidí byly co nejdříve v souladu s požadovanými standardy. Celkovým cílem je zvýšit jejich motivaci a stabilitu a bránit se tak zvyšující fluktuaci. Naplnění těchto cílů se neobejde bez aktivní účasti liniových manažerů, ale jak je zapojit? Kladete si stejné otázky? Přijďte se inspirovat do našeho nového kurzu!

Obsah semináře:

Revize:

 • Očekávání uchazečů od procesu adaptace se v poslední době rychle proměňují. Jakým směrem?
 • Usnadňuje váš současný proces adaptace rychlou stabilizaci nového pracovníka, nebo je jí spíš na překážku? Jak to poznáte?
 • Proč a jak nám stabilizaci nových lidí manažeři ?kazí? aneb srážka nováčka s realitou?
 • Proč je příprava nového procesu ?na stříbrném podnose? pro HR cestou do pekla?
 • Jak efektivně revidovat stávající proces adaptace a identifikovat slabá místa – SWOT analýza
 • Tipy, jak motivovat a zapojit přímé nadřízené ? identifikace a prezentace klíčových přínosů
 • Jak revidovat klíčové návaznosti na další personální procesy ? vzdělávání, hodnocení, odměňování, karierní rozvoj

Inovace:

 • Jak ušít proces adaptace na míru vaší firemní kultuře a pracovním týmům
 • Definování obsahu a cílů adaptace jednotlivých skupin v oblastech – Pracovní adaptace – znalosti a dovednosti, Adaptace na firemní kulturu ? pracovní chování, Sociální adaptace ? podpora začlenění do vztahů na pracovišti
 • Jak podpořit vytvoření závazku a psychologické smlouvy s uchazečem, které kroky bude zaměstnanec procházet před nástupem i po něm ? jak je urychlit a zefektivnit
 • Jak zapojit liniový management do tvorby nového adaptačního procesu
 • Jak tuto práci efektivně koordinovat?
 • Přehledný diagram celého procesu vč. používaných dokumentů, rolí zúčastněných osob
 • Adaptační plán a kontrolní body (zkušební doba, integrační fáze, fáze plného začlenění)
 • Musí obsahovat nová metodika

Implementace:

 • Vymezení rolí a úkolů jednotlivých pracovníků, kteří se podílí na adaptaci (vedoucí, mentor, HR, interní lektor apod.) A nastavení procesu jejich zaškolení, spolupráce a předávání informací
 • Jak motivovat ostatní pracovníky (zejména liniový management) k aktivnímu zájmu o podpoření nových lidí
 • Jak předcházet ?srážce s realitou? po skončení zkušební doby?
 • Jak nastavit a podpořit proces hodnocení a poskytování zpětné vazby novému zaměstnanci
 • Definování nástrojů a pomůcek (přijímací ?rituály?, příručka nováčka, uvítací balíček, formuláře poskytování zpětné vazby, elearning a on-line nástroje, videa a další tajné vychytávky)
 • Návrh procesu vyhodnocování efektivity adaptačního procesu
 • Návrh ukazatelů HR controllingu, které by bylo dobré sledovat a pravidelně vyhodnocovat

Cena

4 800 Kč bez DPH Cena zahrnuje výukové materiály, oběd a coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.