PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Konflikty - jak najít svoji OSOBNÍ správnou cestu pro řešení malých i velkých konfliktů

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Konflikty - jak najít svoji OSOBNÍ správnou cestu pro řešení malých i velkých konfliktů


15.11.2021, 8.30 – 12.30, webinář

Motto:

„Kdyby bylo možné při konfliktech zastavit čas a probrat celou situaci racionálně skrze ujasnění si, proč druhý jedná tak, jak jedná, drtivá většina následků by nenastala.“ – Petr Pacher, český psycholog a praktik

Obsah:

 • Co je to konflikt, mezilidská komunikace a zdroje konfliktů.
 • Plíživý vs. otevřený, roviny a druhy konfliktů, pozitivní a destruktivní konflikt.
 • Konflikt a profesní role.
 • „Buď anebo“ versus 5 základních strategií zvládání konfliktů (ignorování, vztahování, vyjednávání, kontramanipulace, prosazení se).
 • Strategie . Analýza konfliktu. Odstupňování řešení konfliktu.
 • Konfliktotvorné situace: vytýkání nedostatků/chyb, sdělování , jak přijímat kritiku, zvládání námitek, zvládání nesouhlasu.
 • Konfliktotvorné osoby: přímá agrese, arogance, kverulování, manipulace, neoprávněná kritika, citové vydírání aj.
 • Základní principy vyjednávání .
 • Mediace. Supervize. Manažerská řešení.

Co Vám kurz přinese:

 • Seznámíte se s problematikou konfliktů, jejich analýzou a typologií.
 • Vytvoříte si představu, jak předcházet konfliktům a co dělat, když se ke konfliktu schyluje.
 • Získáte představu o základních strategiích zvládání konfliktů.
 • Rozšíříte si povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti řešení konfliktů.

Lákadlo aneb dostanete i něco navíc:

Minirady – rady do kapsy: zásadní komunikační dovednosti pro zvládání konfliktů

Pro koho kurz je:

Pro každého, kdo chce hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat a reflektovat svoji komunikaci v konfliktních situacích a připravit se tak na efektivnější zvládání konfliktních situací odpovídající profesní roli.


Lektor – Mgr. Věra Máchová

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – MU Brno, FF – obor psychologie
 • Profesní vzdělání: Certifikovaná lektorka ve vzdělávání dospělých – AIVD, 2000
 • Styl práce: přátelská, komunikativní, pohotová lektorka, která se umí na účastníky. Zároveň udržuje připravenou linku kurzu a dosáhne tak stanovených vzdělávacích cílů.
 • Specializace: lektorka a konzultantka v oblastech měkkých dovedností. Jako hodnotitelka se účastní assessment center a výběrových řízení.
 • Nejvýznamnější osobní reference: RWE; HUMANIC CZ; Kooperativa; VZP; Manpower; Ministerstvo financí; Agrotes, a další

Cena

1 190 Kč bez DPH (tj. 1 440 Kč vč. DPH)
Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.