PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


LEADERSHIP AKADEMIE PRO LINIOVÉ MANAŽERY

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  LEADERSHIP AKADEMIE PRO LINIOVÉ MANAŽERY


Projekt zahrnuje:

 • z 8 dopoledních setkání v termínech
 • 12 e-learningových kurzů
 • psychodiagnostiku silných stránek a rizik v roli manažera
 • individuální konzultace

Projekt je určen:

Liniovým manažerům, team leaderům, mistrům

Co projekt účastníkům přinese:

 • SEBEPOZNÁNÍ – diagnostika a individuální konzultace silných stránek a rizik v roli manažera
 • TRÉNINK KLÍČOVÝCH MANAŽERSKÝCH ROZHOVORŮ s podřízenými
 • KUCHAŘKU na vedení svých podřízených formou ROAD MAP

Místo konání:

Brno, v CT Parku Černovické terasy

Obsah a termíny tréninků:

- Leadership a role liniového manažera
(od náboru a motivace po hodnocení a odměňování – rozbor vlastních podřízených)

 • Zadávání a delegování úkolů (aneb jak se vyhnout rozčarování při jejich kontrole)

 • Kontrola úkolů a kritika opakujících se chyb (aneb Jak nevytýkat stále stejné dokola)

 • Jak prezentovat změnu a nepříjemnou zprávu podřízeným

 • Jak asertivně odmítnout požadavek podřízeného a čelit jeho kritice

 • Motivační a hodnotící rozhovor

 • 5 strategií řešení konfliktů

 • Time a stres management (aneb jak si uchránit svůj čas a energii)

9:00 – 12:00 Trénink 8:30 – 9:00 a 12:00 – 12:30 – individuální konzultace

Obsah e-learningových kurzů:

Komunikace manažera

 • Komunikace manažera
 • Neverbální komunikace
 • 4 osobnostní typy a jak s nimi jednat
 • Kladení otázek a naslouchání

Zvládání emocí a řešení konfliktů

 • Asertivní techniky v manažerské praxi
 • Jak řešit konflikty
 • Tlumení a předcházení hněvu
 • Asertivní odmítnutí

Manažerské rozhovory

 • Zpětná vazba na výkon (ocenění – kritika)
 • 4 typy situačního vedení podřízených
 • Jak na motivovat kolegy a podřízené
 • Zadávání úkolů a jejich kontrola

Cena

14 900 Kč bez DPH (tj. 18 029 VČ. dph)
Cena zahrnuje:

 • 8 dopoledních tréninkových setkání
 • 12 e-learningových kurzů – licence otevřené na dobu 2 let
 • psychodiagnostiku silných stránek a rizik v roli manažera
 • 2×15 minut osobní konzultace s psychologem
 • 8 QUICK CARDS – konkrétní postup pro vedení klíčových manažerských rozhovorů
 • sadu pomůcek pro zdokonalování manažerské práce – ROAD MAP, NaCDaP formulář a další
 • 8 sad materiálů obsahujících prezentace k jednotlivým tématům

Jedinečnost projektu:

 • Individualizace projektu pro každého účastníka použitím nástrojů psychodiagnostiky, ROAD MAP, NaCDaP formuláře, osobních konzultací
 • Trénink manažerských rozhovorů postavený na praktické a jedinečné metodice QUICK CARD DEVELOPMENT
 • Komplexnost nástrojů vedoucí k zavedení manažerských dovedností DO PRAXE (trénink, eLearning, konzultace, návody, pomůcky)
 • Konání v blízkosti pracoviště účastníků a z toho vyplývající možnost dělat kratší vzdělávací bloky (dopoledne)
 • Časové rozložení projektu, které umožňuje nové dovednosti okamžitě aplikovat v praxi a při příštím setkání diskutovat výsledky

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.