PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Stress management a prevence syndromu vyhoření

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Stress management a prevence syndromu vyhoření


14.08.2018 9.00 – 17.00 Brno, Třída Kapitána Jaroše 32

Proč se zúčastnit:

Současný svět práce klade na nás stále vyšší nároky na zvládání zátěžových situací a na schopnost udržet si psychickou pohodu během celého hektického pracovního dne. Je důležité osvojit si efektivní techniky, jak si udržet racionální kontrolu nad zátěžovou situací a také jak se vyrovnat s negativními emocemi. Jen tak je možné se vyvarovat fenoménu dnešní doby – syndromu vyhoření.

Metody:

interaktivní výuka, výklad, diskuse, test, relaxační technika (nepovinné), řešení případů z praxe, ukázky antistresových technik

Obsahem:

Stress management

 • Principy harmonie, životní spokojenosti a optimismu
 • Jak působí stres, pozitiva a negativa
 • Posilování osobní odolnosti vůči zátěži
 • Jak ustát náročné situace

Syndrom vyhoření

 • Jak správně identifikovat syndrom vyhoření
 • Inventář projevů syndromu vyhoření – sebediagnostika
 • Techniky prevence vyčerpání – „ostření pily“ aneb dobíjení baterek
 • Jak řešit či léčit syndrom vyhoření

Work-life balance

 • Audit osobní spokojenosti – reflexe naplňování vlastních životních rolí
 • Životní priority a jejich sladění
 • Strategie vyrovnání osobního a pracovního života
 • Jak pracovat se sebemotivací

Co ještě Vás čeká:

 • Mininácvik relaxačních technik
 • Ukázky rychlých antistresových technik
 • Řešení případů z praxe metodou skupinového řešení problémů
 • Prostor pro dotazy a diskuzi

Lektor

Mgr. Petra Voráčová, MBA

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské MU Brno, FF jednooborová psychologie a MBA Senior Executive na The Nottingham Trent University.
 • Profesní vzdělání: Certifikovaný lektorka vzdělávání dospělých – AIVD, FF UP Olomouc 2004. Je absolventkou MBA Senior Executive studia na The Nottingham Trent University. Je absolventkou 6 – letého psychoterapeu­tického výcviku v Gestalt terapii a koordinátorkou týmu krizové psychosociální pomoci ADRA
 • Pracovní historie: ředitelka společnosti, psycholog, kouč, trenérka a konzultantka – INC Consulting (2003-dosud), od 1998 lektorka, trenérka, PPP Brno, specialista-psycholog (1996 – 2000), FSS MU Brno – asistentka výuky v rámci PGS (2001), Manželská a rodinná poradna Blansko (2001–2004)
 • Zahraniční zkušenosti a stáže: studium AJ – Shane English Schools London, Velká Británie
 • Publikační činnost: autorka řady článků a výukových materiálů
 • Styl práce: je vyhledávanou trenérkou díky odborné erudici, obchodním a manažerským zkušenostem a přátelskému osobnímu přístupu ke každému z účastníků kurzu. Pečlivě sleduje cíle kurzu a transfer nově nabytých dovedností účastníků do praxe.
 • Specializace: působí řadu let jako certifikovaná lektorka, kouč, psycholog. Realizuje personální audity, Assessment a Development centra. Věnuje se trenérské, konzultační a psychoterapeutické činnosti od roku 1998 v oblasti komunikačních a manažerských dovedností, lektorka tréninků rozvoje osobních kompetencí, systémů motivace a hodnocení zaměstnanců.

Cena

4 800 Kč bez DPH (tj. 5 808– Kč vč. DPH) Cena zahrnuje výukové materiály, oběd a coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.