PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Kalendář akcí

Kalendář akcí

Jak přežít nekončící změny
29.9.2021, 8.00-12.00, web
Jak (se) znovu nastartovat
19.10.2021, 8.30-12.30, webinář
Účinná asertivní i NEasertivní komunikace
21.10.2021, 8.30-12.30, webinář
KontraManipulace - obrana proti manipulaci
11.4.2021, 8.30-12.30, webinář
Stres dobrý sluha, ale špatný pán
9.11.2021, 8.30-12.30, webinář
Jak konečně naplnit svá předsevzetí
11.11.2021, 12.00-16.00, webinář
Educity HR News

Účinná asertivní i NEasertivní komunikace

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Účinná asertivní i NEasertivní komunikace


21.10.2021, 8.30 – 12.30, webinář

Motto:

Asertivita je chování dospělého duševně zdravého a sebevědomého člověka založené na rozumu a hodnotách , nikoliv na autenticitě a emocích. Znamená to chovat se situačně, ne stereotypně. Znamená to „dvakrát měř, jednou řež“. Nejčastěji si vlastní asertivitu uvědomujeme, když říkáme – protože jsme profesionálové a/nebo rodiče – pravý opak toho, co bychom chtěli.

Obsah:

 • Asertivita v rukou profesionála: autorita, plánovaná komunikace, situační styl chování, mistrovství komunikace.
 • Přirozená mezilidská komunikace: agresivita, pasivita, manipulace.
 • Test pro rozpoznání silných a slabých stránek vlastního komunikačního stylu.
 • Zdroje asertivního komunikačního stylu, rozvoj, nácvik.
 • Asertivita jako emočně-komunikační dovednost – sebeovládání, práce s vlastními emocemi – vybrané příklady.
 • Asertivní techniky a vybrané náročné situace:
 1. Asertivní a odstupňovaná asertivita – odmítnutí neoprávněného požadavku.
 2. Empatické sdělení negativní zprávy a zvládnutí následné reakce.
 3. Požádání o laskavost, vznesení požadavku.
 4. Zvládnutí zátěžových situací a „citové vydírání“.

Co Vám kurz přinese:

 • Ujasníte si cíle, nástroje a ne/výhody asertivního komunikačního stylu.
 • Získáte povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti asertivních dovedností.
 • Naučíte se, jak účinně využít asertivní techniky při rozhovoru s klienty, kolegy, nadřízenými a přáteli, jejichž nároky jsou nepřiměřené nebo neoprávněné.
 • Dozvíte se, jak citlivě předávat a jak zvládnout následnou emoční reakci protistrany.
 • Budete efektivněji komunikovat v náročnějších situacích a neagresivně prosazovat svůj názor či požadavek.

Lákadlo aneb dostanete i něco navíc:

stručný rozbor a načrtnutí řešení či prvního kroku u 1–3 případů z praxe účastníků – v rozsahu, který kurz umožňuje.

Pro koho kurz je:

Pro každého, kdo potřebuje usměrnit komunikaci k vyšší efektivitě a spokojenosti, bez ohledu na vzdělání a profesi.


Lektor – Mgr. Věra Máchová

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – MU Brno, FF – obor psychologie
 • Profesní vzdělání: Certifikovaná lektorka ve vzdělávání dospělých – AIVD, 2000
 • Styl práce: přátelská, komunikativní, pohotová lektorka, která se umí na účastníky. Zároveň udržuje připravenou linku kurzu a dosáhne tak stanovených vzdělávacích cílů.
 • Specializace: lektorka a konzultantka v oblastech měkkých dovedností. Jako hodnotitelka se účastní assessment center a výběrových řízení.
 • Nejvýznamnější osobní reference: RWE; HUMANIC CZ; Kooperativa; VZP; Manpower; Ministerstvo financí; Agrotes, a další

Cena

1 190 Kč bez DPH (tj. 1 440 Kč vč. DPH)
Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.