PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Vyznejte se ve finančních výkazech

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Vyznejte se ve finančních výkazech


30.11.2017 9.00 – 16.30 Tř. Kpt. Jaroše 32, Brno

Cíle:

Objasnit účastníkům základní pojmy finančního řízení a strukturu ekonomických výkazů, finanční rozhodování a jeho rizika, představit základy řízení likvidity, solventnosti a rentability. Umožní manažerům pochopit, jak se měří výsledky podnikatelské činnosti a orientovat se v základních postupech při analýze ekonomických dat a hodnotit úspěch či neúspěch ekonomických subjektů s aplikací na obchodní partnery i vlastní společnost. Účastníci si vyzkouší aplikovat poznatky na ekonomická data z dostupných výročních zpráv.

Obsah:

 • Rozvaha – základní charakteristika struktury majetku firmy a jejího financování
 • Výkaz zisků a ztrát – měřítko úspěšnosti firmy
 • Výkaz cash flow – obraz každodenního provozu firmy a schopnosti přestát výkyvy na trhu
 • Ukazatelé likvidity – nástroj pro posuzování bonity v krátkodobém časovém horizontu
 • Ukazatelé solventnosti a důvěryhodnost firmy z dlouhodobého hlediska
 • Ukazatelé rentability jako konkurenční benchmark a zároveň pohled majitelů na firmu

Praktický přínos pro účastníky:

 • Připomenutí základní ekonomické terminologie
 • Pochopení rozvahy jako nástroje pro sledování vývoje majetku společnosti
 • Orientace ve výkazu zisků a ztrát
 • Uvědomění si struktury a provázanosti ekonomických výkazů
 • Orientace v základních ukazatelích finančního zdraví firmy
 • Účastník pochopí vztah controllingu, finančního a manažerského účetnictví
 • Usnadnění komunikace manažerů s pracovníky ekonomických útvarů i mezi sebou navzájem

Metodické vedení kurzu:

 • Workshop s důrazem na interaktivní zapojení účastníků
 • Shrnutí teoretického základu
 • Moderovaná diskuse
 • Aplikace poznatků na modelová data společnosti – rozbor s komentářem

Lektor

Ing. Zdeněk Lenoch

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
 • Profesní vzdělání: NIMA A/ NiMA B Netherlands Institute For Marketing, Diplomy Management of Change, Canadian Burelu for International Education, Certifikát AOTS, Central Japan Industries Association
 • Styl práce: Profesionální poradenství a lektorská činnost se specializací na marketing, strategie a finance. Vynikající odborné vzdělání a dlouholetá praxe na mnoha úrovních řízení v podnikové sféře i jako nezávislý profesionál.

Cena

4 800 Kč bez DPH (tj. 5 808– Kč vč. DPH) Cena zahrnuje výukové materiály, oběd a coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.