PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Komplexní průvodce zákoníkem práce se zaměřením na novelizaci

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Komplexní průvodce zákoníkem práce se zaměřením na novelizaci

11.10.2017 9.00 – 14.00 Brno, Třída Kapitána Jaroše 32

S ohledem na novelizaci Zákoníku Práce bude seminář zaměřen na:

  • aktuální praxi a soudní rozhodnutí, nejčastější sankce od inspekce práce, práva, o která se jako zaměstnavatel sami připravujete a chyby, kterým se vyhnout:

1. Čemu se vyvarovat při výběru zaměstnanců?
2. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi – kdy a proč se zaměstnavatelé i zaměstnanci nevědomky vzdávají svých práv.
3. Zkušební doba a jak ji správně sjednat?
4. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou – nejčastější chyby v praxi.
5. Změny pracovního poměru – je možná změna zaměstnance a zaměstnavatele? Kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci? Pracovní cesta a s ní spojené nejasnosti.
6. Skončení pracovního poměru – zajímavá soudní rozhodnutí.
7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
8. Pracovní doba a doba odpočinku – nejčastější sankce od inspekce práce v souvislosti s pracovní dobou a možnosti obrany proti těmto sankcím.
typy rozvržení, konto pracovní doby, rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, povinnost zaměstnavatele umožnit práci na „zkrácený úvazek“ některým zaměstnancům, práce přesčas a v noci,
9. Dovolená z pohledu teorie a praxe.
10. Náhrada škody – s praktické příklady kdy zaměstnanec způsobí škodu

V rámci kurzu bude dostatečný prostor na dotazy.

Lektoři

JUDr. Irena Valíčková, MBA

  • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské- MU v Brně – pracovní právo; absolventkou programu MBA – Master of Business Administration – řízení lidských zdrojů.
  • Profesní vzdělání: absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v oboru Právo a právní věda titul magistry práv. Diplomovou práci obhájila na Katedře pracovního práva. Následně obhájila na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity v Brně rigorózní práci v oboru pracovního práva a získala titul doktorky práv. Je absolventkou programu MBA – Master of Business Administration – řízení lidských zdrojů. V současné době studuje doktorský studijní program (Ph.D.) na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Pracovní historie: Praktické zkušenosti získávala v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář. Působí jako členka redakční rady čtvrtletníku AD REM určeného pro personalisty, kam přispívá pravidelně odborné články z oblasti pracovního práva. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Je autorkou pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od Wolters Kluwer, a.s.
  • Specializace: lektorka a konzultantka pracovního práva

Cena

2 900 Kč bez DPH (tj.3 509,– Kč vč. DPH) Cena zahrnuje výukové materiály, coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

  • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
  • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
  • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
  • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.