PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Hodnotící rozhovor

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Hodnotící rozhovor

19.1.2021 9.00 – 16.00

Cílem semináře je:

 • naučit účastníky připravit a vést hodnotící rozhovor

Obsah semináře:

 • proč a jak průběžně poskytovat účinné zpětnou vazbu
 • 5 pravidel vyjasňování vzájemných očekávání
 • cíle zpětné vazby – konkrétní změna a rozvoj
 • stanovení priorit, cílů, úkolů a kontrolních bodů, kroků do budoucna
 • komunikace zpětné vazby dle seniority pracovníka
 • 7 kroků postupu rozhovoru
 • rozvoj komunikačních dovedností, spojených se zpětnou vazbou:- motivující ocenění (jak funguje citová banka; co zdůrazňovat u různých osobnostních typů podřízených); – jak zajistit účinnou nápravu nedostatků – kritika(co je cílem kritiky; tři fáze kritiky (uklidnit, vyjasnit, náprava) ? co obsahují, kdy je ukončit; komunikační dovednosti spojené s kritikou; trénink na situacích z praxe)
 • 3 koučovací otázky, které vedou podřízeného k převzetí zodpovědnosti a iniciativ

Cena

4 800 Kč bez DPH (tj. 5 808,– Kč vč. DPH) Cena zahrnuje výukové materiály, oběd a coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.