PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


E-learning

Hlavní stránka »  E-learning

V současnosti, i díky podpoře projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR, Vám můžeme nabídnout řadu eLearningových kurzů.Jsou vytvořeny ve dvou verzích:

1. eLearning (klasický) – text, cvičení, video a audio ukázky
2. Virtuální kurzy – video prezentace lektora, slidy, cvičení, video a audio ukázky

Pro lepší pochopení se můžete podívat na některý demo kurz – eLearning zde, Virtuální kurzy – zdeKurzy členíme podle toho, pro koho jsou určeny:

1. Pro firmy

a. Komunikace a konflikty (neverbální, koučink, prezentační dovednosti atd.)
b. Manažerské dovednosti (motivace, porady, hodnocení atd.)

2. Pro interní lektory (příprava kurzu, moderace a řízení diskuse atd.)

3. Pro úředníky (ucelené akreditované kurzy)

a. Komunikace (kladení otázek, vysvětlování, argumentace atd.)
b. Asertivita a řešení konfliktů (obrana proti manipulaci, asertivní techniky atd.)
c. Manažerské rozhovory (zpětná vazba, motivace, zadávání úkolů atd.)

4. Pro městské policie

a. Pro policisty na různých úrovních (komunikace)
b. Pro velitele (řešení konfliktů)