PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Řízení pracovního výkonu

Hlavní stránka »  Řízení pracovního výkonu

1. Požadavky na pracovní výkon –

sestavujeme v návaznosti na klíčové a podpůrné firemní procesy. Zahrnuje znalosti, dovednosti a očekávané pracovní chování zaměstnance na dané pozici v pravidelně aktualizované podobě. Znají vaši zaměstnanci kompetenční profil pozice, kterou zastávají? Nakolik se s ním, ztotožňují? Mají vaši zaměstnanci znalosti a dovednosti, které potřebují? Jak často to vyhodnocujete? Podle jakého klíče vybíráte a zaškolujete nové pracovníky? Jak vyhodnocuje jejich adaptační proces?

2. Měření pracovního výkonu

tráví vaši zaměstnanci pracovní čas aktivitami, které vedou k dosahování očekávaných výsledků nebo jsou jen velmi zaneprázdněni, ale přitom neplní cíle? Dokážou se rozhodnout o prioritách? Jak často vyhodnocujete plnění cílů u projektantů, programátorů a referentů? Dokážete změřit pracovní výkon na každé pozici?

3. Motivace k pracovnímu výkonu

víte, jak stabilizovat vaše klíčové zaměstnance? Dokážete je udržet? Víte, jak zvyšovat jejich pracovní výkon? Dokáže využít různé motivační nástroje k podpoře naplnění firemních cílů?

4. Hodnocení pracovního výkonu

Jak často poskytují vaši manažeři svým podřízeným zpětnou vazbu o tom, jak vnímají jejich pracovní výkon? Opravdu si myslíte, že jednou za rok to stačí? Je hodnotící rozhovor vašimi pracovníky vnímán jako příležitost nebo formalizované nutné zlo, které jen všechny zdržuje od práce? Jak dál pracují manažeři s výstupy z hodnotících rozhovorů?