PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Psychodiagnostika, AC/DC

Kalendář akcí

LEADERSHIP AKADEMIE PRO LINIOVÉ MANAŽERY
vždy v pátek od 12.4.2019 (+ eLearning), Brno
Hodnotící rozhovor
25.04. 2019, Brno
ROZVOJ INTERNÍCH LEKTORŮ, MENTORŮ A KOUČŮ
od 30.4. 2019, každých 14 dní, Brno
Educity HR News

Co víc můžete získat z AC/DC?

Hlavní stránka »  Psychodiagnostika, AC/DC »  Assessment/Development centrum »  Co víc můžete získat z AC/DC?

  • Osobní rozvoj hodnotitelů
  • Odhalení skrytého potenciálu podřízených
  • Rozvoj dovednosti individuálně přistupovat ke svým kolegům a zaměstnancům
  • Užívat zpětné vazby jako účinného motivačního nástroje
  • Pomoc v praktickém uchopení kompetencí – promítnutí kompetencí do reálných situací
  • Prohloubení sebepoznání
  • Posílení motivace k práci na sobě
  • Posílení loajality a pocitu sounáležitosti