PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Psychodiagnostika, AC/DC

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Jak je zpracována závěrečná zpráva?

Hlavní stránka »  Psychodiagnostika, AC/DC »  Assessment/Development centrum »  Jak je zpracována závěrečná zpráva?

Závěrečná písemná zpráva obsahuje zhodnocení výsledků daného účastníka v jednotlivých oblastech hodnocení, jejich porovnání s kritérii příp. ideálním profilem. Obsahem závěrečné zprávy je také grafické vyjádření výsledků.

Závěrečná zpráva může mít několik forem:

  • Zpráva pro účastníka – zhodnocení silných stránek a možností dalšího rozvoje vzhledem k dané pracovní pozici
  • Zpráva pro přímého nadřízeného – obsahuje doporučený styl vedení, komunikace a motivace pracovníka
  • Rozvojová zpráva – možnosti a cesty rozvoje silných stránek a eliminace nedostatků, návrh dalšího vzdělávání, tréninku a koučování
  • Závěrečná písemná zpráva je doplněna ústní konzultací a interpretací výsledků se zadavatelem – v případě DC i účastníkem assessmentu.

Závěrečná zpráva může být vyhotovena rovněž v anglickém příp. německém jazyce.