PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Psychodiagnostika, AC/DC

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Jak probíhá AC/DC a jakou podporu očekává od zadavatele?

Hlavní stránka »  Psychodiagnostika, AC/DC »  Assessment/Development centrum »  Jak probíhá AC/DC a jakou podporu očekává od zadavatele?

Po přesném vyjasnění cílů AC/DC a studiu podkladů sestavíme kompetenční profil dané pozice, který definuje požadavky na znalosti, dovednosti a osobnostní předpoklady jejího nositele. Následuje sestavení plánu a metod AC/DC a zaškolení interních hodnotitelů. Po realizaci podrobně analyzujeme jeho výsledky a ssestavujeme závěrečné zprávy. Výstupy osobně prezentujeme zadavateli, v případě DC i účastníkům analýzy.

Časová náročnost

Časová náročnost vlastní realizace AC/DC se odvíjí od cílů a očekávání zadavatele, náročnosti obsazované pozice a počtu účastníků.

  • Výběrový assessment – AC – zpravidla trvá 1–2 dny
  • Rozvojový assessment – DC až 1–3 dny

Očekávaná podpora od zadavatele

  • Spolupráce při sestavení kompetenčního profilu a kritérií hodnocení
  • Spolupráce při přípravě modelových situací tak, aby odpovídaly konkrétní náplni práce na dané pozici
  • Zajištění min 2 interních hodnotitelů