PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Psychodiagnostika, AC/DC

Kalendář akcí

Hodnotící rozhovor
19.09. 2019, Brno
ROZVOJ INTERNÍCH LEKTORŮ, MENTORŮ A KOUČŮ
od 25.9. 2019, každých 14 dní, Brno
LEADERSHIP AKADEMIE PRO LINIOVÉ MANAŽERY
vždy v pátek od 11.10.2019 (+ eLearning), Brno
Educity HR News

Používané metody v AC/DC

Hlavní stránka »  Psychodiagnostika, AC/DC »  Assessment/Development centrum »  Používané metody v AC/DC

Výběr metod a jejich vzájemné kombinace realizujeme vždy individuálně po konzultaci se zadavatelem. S ohledem na cíle AC resp. DC a kritéria hodnocení vybíráme:

  • Standardizované psychodiagnostické testy
  • Modelové situace
  • Případové studie
  • Řízený rozhovor
  • Videozáznam