PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Používané metody v AC/DC

Hlavní stránka »  Psychodiagnostika, AC/DC »  Assessment/Development centrum »  Používané metody v AC/DC

Výběr metod a jejich vzájemné kombinace realizujeme vždy individuálně po konzultaci se zadavatelem. S ohledem na cíle AC resp. DC a kritéria hodnocení vybíráme:

  • Standardizované psychodiagnostické testy
  • Modelové situace
  • Případové studie
  • Řízený rozhovor
  • Videozáznam