PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


QUICK CARD DEVELOPMENT

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Tréninkové moduly Quick Card Development

Hlavní stránka »  QUICK CARD DEVELOPMENT »  Tréninkové moduly Quick Card Development

A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Delegování cílů a úkolů

podrobný obsah modulů najdete

 • 1 Vytyčování cílů podřízeným – krátkodobé cíle
 • 2 Vytyčování cílů podřízeným – dlouhodobé cíle
 • 3 Vytyčování rozvojových cílů
 • 4 Zadávání úkolů
 • 5 Kontrola úkolů
 • 6 Převzetí úkolu od nadřízeného nebo kolegy
 • 7 Převzetí úkolu od podřízeného
 • 8 Koučovací rozhovor s podřízeným
 • 9 Vstupní rozhovor při nástupu nového pracovníka

Hodnocení výkonu

podrobný obsah modulů najdete

 • 11 Průběžná zpětná vazba podřízenému
 • 12 Zpětná vazba podřízenému po dokončení projektu
 • 13 Kritika jednorázové chyby
 • 14 Kritika opakující se chyby
 • 15 Disciplinární rozhovor
 • 16 Pochvala a ocenění
 • 17 Hodnotící rozhovor – běžný roční
 • 18 Hodnotící rozhovor – pracovní cíle
 • 19 Hodnotící rozhovor – rozvojové cíle
 • 20 Hodnotící rozhovor s problematickým podřízeným

Emočně nabité situace

podrobný obsah modulů najdete

 • 21 Řešení konfliktů mezi podřízenými – konflikt
 • 22 Řešení konfliktů mezi podřízenými – dlouhodobý konflikt
 • 23 Konflikt mezi mnou a…
 • 24 Reakce na kritiku od nadřízeného
 • 25 Reakce na kritiku od kolegy a podřízeného
 • 26 Prezentace nepříjemné zprávy podřízeným
 • 27 Asertivní odmítnutí

Vedení porad a vyjednávání

podrobný obsah modulů najdete

 • 31 Vyjednávání s přípravou
 • 32 Vyjednávání bez přípravy
 • 33 Vedení projektové porady
 • 34 Prezentace na poradě – bez přípravy

B OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

podrobný obsah modulů najdete

 • 101 Prezentace zákazníkovi bez přípravy
 • 102 Vyjednávání s přípravou
 • 103 Vyjednávání bez přípravy
 • 104 Odmítnutí zákazníkovi
 • 105 Reakce na kritiku od zákazníka
 • 106 Reklamační rozhovor
 • 107 Konflikt se zákazníkem
 • 108 Prezentace nepříjemné zprávy zákazníkovi