PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Aktuality

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Nová výzva na vzdělávání z ESF

Hlavní stránka »  Aktuality »  Archiv aktualit »  Nová výzva na vzdělávání z ESF

Dne 29.6.2012 byla vyhlášena nová výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ.

Oprávněnými žadateli jsou malé, střední a velké podniky, obecným cílem je pak podporovat odborné vzdělávání, které ma vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici daného zaměstnance v konkrétním podniku.

  • oprávněný žadatel může získat formou de minimis až 100% výdajů na školení
  • zvláštní důraz je kladen na skupinu do 25 let a 50+
  • na téma musí být v projektu zaměřena alespoň jedna samostatná aktivita
  • podporované jsou aktivity z oblasti tvorby podnikových vzdělávacích programů

Pokud byste se rozhodli využít naší nabídky pomoci s napsáním a podáním grantové žádosti, neváhejte se na nás obrátit.

Nabízíme:

  • rozsáhlé zkušenosti s přípravou a realizací vzdělávacích projektů
  • úspěšnost žádostí více než 90%
  • kontrolu žádosti před podáním hodnotitelem projektů ESF
  • pomoc při sestavení vzdělávacího plánu a analýzy vzdělávacích potřeb

Kompletní znění výzvy vč. příloh naleznete na adrese:

Soubory: