PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Aktuality

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Průzkum "Vnímání současné ekonomické situace a možností rozvoje firem"

Hlavní stránka »  Aktuality »  Archiv aktualit »  Průzkum "Vnímání současné ekonomické situace a možností rozvoje firem"

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám ještě jednou poděkovali za Vaši účast v průzkumu a nyní bychom se s Vámi chtěli podělit o jeho výsledky, které naleznete v přiloženém souboru.

Získané informace jsou pro nás velmi cenné a díky nim jsme schopni vylepšovat naše služby tak, aby Vám přinášely užitek a byly přínosem především pro Vás – naše zákazníky. Pro více informací o průzkumu, nových produktech nebo zájmu o osobní setkání nás neváhejte kontaktovat, rádi se Vám budeme věnovat.

Závěrečná zpráva z průzkumu

Nejvýznamnější výstupy průzkumu:

  • Z hlediska vnímání vývoje poptávky po produktech a službách firem respondentů se ukazuje, že 2/3 firem zatím nezaznamenaly v letošním roce propad zakázek a dokonce 18% firem uvádí oproti loňskému roku jejich nárůst. Zákazníci třetiny zúčastněných firem však vyjadřují nejistotu pro další období a 16% firem již čelí významnému propadu zakázek o více než 25%.
  • Asi polovina firem, které se průzkumu zúčastnily má připraveny strategické varianty pro případ recese nebo zásadních změn v Eurozóně. Pouze 7,5% respondentů se domnívá, že jejich společnost takové varianty nepotřebuje.
  • V rámci opatření na posílení výkonnosti se firmy v letošním a příštím roce zaměří zejména na zvýšení efektivity firemních procesů, inovaci produktů a služeb a expanzi na nové trhy. Interní rezervy vnímají zejména v oblasti motivace, interní komunikace a schopnosti efektivně řídit firemní změny. 25% firem vidí potenciál v efektivním řízení interních znalostí. Pouze 8,5% firem považuje za klíčovou reklamní kampaň.
  • Téměř třetina firem, které se zúčastnily průzkumu, v současné době prochází zásadní změnou nebo ji plánuje. Necelé dvě třetiny firem pak prochází průběžnými změnami. Pouze 8,4% respondentů uvádí konstantní interní prostředí beze změn.
  • V efektivním řízení firemních změn hraje podle účastníků průzkumu klíčovou roli zejména interní komunikace se zaměstnanci a existence jasné motivující vize budoucího stavu firmy, kterou by mohli sdílet. Necelá polovina respondentů se shoduje na názoru, že velmi důležitá je schopnost implementovat změny do každodenní praxe. Více než třetina respondentů nepodceňuje ani externí komunikaci změn se zákazníky a dodavateli. Na dalším místě v pořadí důležitosti se umístila schopnost firmy sestavit silný tým, který bude změny prosazovat.
  • Je zajímavé, že přestože 2/3 respondentů si myslí, že by pro ně bylo užitečné a přínosné poučit se ze zkušenosti ostatních a získat příklady Best Practice z firem, které úspěšně prošly zásadní firemní změnou, téměř stejné procento respondentů nemá v úmyslu využít pomoc specialisty na řízení firemních změn. Tuto možnost připouští pouze 13% respondentů.
  • Z hlediska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců má 78% firem v úmyslu zaměřit se zejména na odborné znalosti. Polovina firem hodlá v roce 2012 rozvíjet manažerské a obchodní dovednosti. V pořadí zájmu následují jazyky a počítačové dovednosti. Pouze necelá 2% firem nebudou své pracovníky rozvíjet žádným z výše uvedených způsobů.

Na závěr nám dovolte ještě jednou poděkovat za vaši účast v průzkumu a zpětnou vazbu. Získané informace jsou pro nás velmi cenné a díky nim jsme schopni vylepšovat naše služby tak, aby vám přinášely užitek a byly přínosem především pro vás – naše zákazníky. Pro více informací o nových produktech, kontaktujte prosím naši jednatelku Mgr. Petru Voráčovou

V Brně dne 11.dubna 2012

Soubory: