PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Outdoorové kurzy

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Rozdělení outdoorových aktivit

Hlavní stránka »  Outdoorové kurzy »  Rozdělení outdoorových aktivit

Rozdělení outdoorových akcí podle účelu

OUTDOOR FUN

Outdoor je forma, která má dnes již nezastupitelnou roli v systému motivace a zvyšování loajality zaměstnanců. Pro vaši společnost můžeme připravit a uspořádat akci pro různě velké skupiny (od 10 do 300 lidí), s různým programem, protkanou nevšedními zážitky ve formě adrenalinových aktivit, setkání s osobnostmi, zajímavé tvůrčí dílny atd.

TEAMBUILDING a TEAMWORK

Vzájemné poznávání v netradičních situacích může být zároveň poučení o tom, jak v týmu řešíme společně úkoly a dlouhodobé cíle, jaké role v týmu jednotliví členové zastávají a jaké by mohli zastávat. Teambuilding je postavený na společném zážitku z úspěšně dokončeného společného díle, kde je jednotlivec jednou součástí celku.

OUTDOOR DEVELOPMENT CENTRUM

Využití outdooru, kde jsou účastníci stavěni do netradičních rolí a řeší netypické úkoly je dobrým podkladem pro vytipování jejich silných a slabých stránek a jejich předpokladů. Výstupy mohou být využity jako assessment nebo development centrum popř. jako cesta k prohloubení sebepoznání jednotlivých účastníků.

OUTDOOR TRÉNINK

Z naší zkušenosti můžeme říct, že outdoor trénink lze využít pro rozvoj témat:

Komunikačních

 • Srozumitelné předávání informací
 • Vnitrofiremní komunikace, komunikační kanály, komunikační šum
 • Komunikace jeden k jednomu
 • Komunikační dovednosti – kladení otázek, poslech, shrnování
 • Neverbální komunikace
 • Řešení konfliktů
 • Osobnostní typy a rozdílný přístup ke komunikaci

Manažerských

 • Role manažera, vlastnosti, kompetence
 • Zadávání a kontrola úkolů
 • Hodnocení – pochvala a kritika
 • Motivace a vedení lidí, situační vedení
 • Plánování a základy projektového řízení
 • Timemanagement
 • Skupinové řešení problému, porady
 • Řešení problémů formou PPŘ a GROW
 • Manažerské koučování
 • Řízení změny

Chování k zákazníkům (interní a externí), obchodní dovednosti

 • Interní a externí zákazník – chápání jeho očekávání a požadavků
 • Řešení stížností
 • Přesvědčování a prodejní dovednosti
 • Vyjednávání
 • Prezentační dovednosti