PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


QUICK CARD DEVELOPMENT

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

QCD - Delegování cílů a úkolů

Hlavní stránka »  QUICK CARD DEVELOPMENT »  Tréninkové moduly Quick Card Development »  QCD - Delegování cílů a úkolů

1 Vytyčování cílů podřízeným – krátkodobé cíle

 • Jak získat pracovníka pro splnění cíle
 • Jak vypadá správně zadaný cíl
 • Klíčové zásady při vytyčování krátkodobých cílů
 • Trénink rozhovoru krok za krokem

2 Vytyčování cílů podřízeným – dlouhodobé cíle

 • Jak udržet perspektivu dlouhodobého cíle
 • Příklady vhodných cílů
 • Klíčové zásady při vytyčování dlouhodobých cílů
 • Trénink rozhovoru krok za krokem

3 Vytyčování rozvojových cílů

 • Jak řídit cílený rozvoj vašich podřízených?
 • Jak sladit firemní cíle s potenciálem zaměstnanců?
 • Příklady vhodně formulovaných rozvojových cílů.
 • Postup a zásady vedení rozvojového rozhovoru.

4 Zadávání úkolů

 • Jak probudit motivaci pracovníka ke splnění úkolu
 • Jak komunikovat měřítka kvality a termíny
 • Klíčové zásady při zadávání úkolu
 • Postup krok za krokem

5 Kontrola úkolů

 • Efektivní nastavení kontrolních bodů
 • Jak využít kontrolu úkolů k rozvoji vašich lidí
 • Klíčové zásady při kontrolním rozhovoru
 • Trénink postupu krok za krokem

6 Převzetí úkolu od nadřízeného nebo kolegy

 • Na co myslet, když přebíráte úkol, abyste předešli pozdějšímu nedorozumění?
 • Které prvky si předem vyjasnit?
 • Jak komunikovat měřítka kvality a termíny.
 • Příklady správně zadaných úkolů.
 • Postup a zásady vedení rozhovoru s nadřízeným.

7 (Ne)převzetí úkolu od podřízeného

 • Jak nechat úkolu na ramenou, na která patří.
 • Role nadřízeného při zvládání úkolu podřízeného.
 • Jak reagovat na překážky a výmluvy.
 • Tipy jak můžete podřízeného podpořit a probudit chuť úkol zvládnout.

8 Koučovací rozhovor s podřízeným

 • V čem se liší role kouče a manažera?
 • Jak vést podřízené k převzetí zodpovědnosti?
 • Jak probudit jejich vnitřní motivaci?
 • Lze zadávat úkol otázkami?
 • Trénink postupu krok za krokem.

9 Vstupní rozhovor při nástupu nového pracovníka

 • Co musí vědět každý nový pracovník
 • Jak efektivně nastavit adaptační fázi?
 • Jak si zajistit správné rozhodnutí po zkušební době?
 • Postup a zásady vedení vstupního rozhovoru.