PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


QUICK CARD DEVELOPMENT

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

QCD - Hodnocení pracovního výkonu

Hlavní stránka »  QUICK CARD DEVELOPMENT »  Tréninkové moduly Quick Card Development »  QCD - Hodnocení pracovního výkonu

11 Průběžná zpětná vazba podřízenému

 • Jak průběžně hodnotit výkon podřízeného
 • Kdy je ocenění motivující
 • Kritika vedoucí k nápravě

12 Zpětná vazba podřízenému po dokončení projektu

 • Jak vést rozhovor s podřízeným při vyhodnocení dlouhodobého úkolu nebo projektu
 • Kdy ocenění ztrácí význam
 • Jak hodnocení využít k rozvoji a změně

13 Kritika jednorázové chyby

 • Jak zajistit, aby se chyby neopakovaly
 • Kritika vedoucí k účinné nápravě
 • Kritikou ke zvýšení motivace?

14 Kritika opakující se chyby

 • Jak nevytýkat stále stejné věci dokola
 • Účinná náprava nedostatků
 • Kdy podřízený převezme iniciativu

15 Disciplinární rozhovor

 • Když už jde do tuhého..
 • Postup vedení a zásady rozhovoru
 • Situace vyžadující disciplinární rohovor

16 Pochvala a ocenění

 • Typické chyby, kterých se manažeři dopouští
 • Proč raději nechválíme
 • Trénink vedení a zásad rozhovoru

17 Hodnotící rozhovor – běžný roční

 • Hodnocením výkonu ke zvýšení motivace
 • Klíčová místa rozhovoru
 • Trénink vedení a zásad rozhovoru

18 Hodnotící rozhovor – pracovní cíle

 • Hodnocením výkonu ke zvýšení motivace
 • Klíčová místa rozhovoru
 • Trénink vedení a zásad rozhovoru

19 Hodnotící rozhovor – rozvojové cíle

 • Proč se rozvojové cíle často míjí účinkem
 • Klíčová místa rozhovoru – trénink
 • Kdy podřízený převezme zodpovědnost za svůj rozvoj

20 Hodnotící rozhovor s problematickým podřízeným

 • Typologie problematických podřízených
 • Na co si dát pozor
 • V čem je hodnotící rozhovor jiný