PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Interní hodnotitel - Assessment Centrum

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  Interní hodnotitel - Assessment Centrum

Určeno

 • Pro personalisty, HR specialisty, manažery, majitele menších firem a další, kteří chtějí používat metodu Assessment Centre (AC) s využitím vlastních zdrojů.

Cíl

 • Seznámit účastníky s rolí hodnotitele AC
 • Naučit principy efektivního pozorování
 • Získat vhled, co lze v typických technikách AC pozorovat a hodnotit
 • Naučit zásady vyhodnocování a předávání informací z pozorování

Obsah

 • Metoda Assessment Centre aneb Součástí čeho se to stávám a co se ode mne očekává
 • Cíle, principy, typické techniky a průběh, varianty
 • Role hodnotitele, od pozorování k hodnocení a konečnému konsensu
 • Hodnotitel v roli, aktivní sehrání role v rámci technik AC
 • V čem spočívá profesionalita hodnotitele
 • Etika práce hodnotitele

Pozorování a hodnocení aneb Popsal jsem, co viděl jsem a nad falešnými hráči zvítězil jsem

 • Typické techniky a co v nich pozorujeme
 • Principy efektivního pozorování
 • Typické chyby při pozorování a posuzování lidí
 • Porada hodnotitelů a vytvoření závěrečného výstupu

Jak se připravit na konkrétní AC aneb Modelová příprava na AC – nácvik

 • informace o modelovém AC, harmonogram a rozdělení rolí
 • sehrání modelové situace, pořízení videozáznamu a nácvik záznamu pozorování
 • porada hodnotitelů a dosahování konsensu

Závěrečná diskuse, dotazy

Metody: výklad, diskuse, brainstorming, řešení modelové situace AC, nácvik pozorování, test

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání