PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Zážitkové učení

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Zážitkové učení

Naše běžné (indoor) kurzy po domluvě se zadavatelem doplňujeme o prvky (hry, případové studie apod.) zážitkového učení. Tyto aktivity jsou vykonávány uvnitř nebo i venku.

Co to je zážitkové učení?

Zážitkové učení je založeno na osobní aktivitě účastníků. Zážitky vznikají při aktivním řešení nejrůznějších úkolů, reálných i modelových. Následnou reflexí (zhodnocením a zobecněním), obvykle usměrňovanou lektorem, se zážitek transformuje do podoby v praxi využitelné zkušenosti.

Proč zážitkové prvky na kurzech?

1. Dlouhodobě zapamatovatelné

Podle výzkumů D. Koleba plných 80% našeho poznání pramení z vlastních zážitků, které si následným racionálním zpracováním přetavíme do podoby obecného poznatku, jímž se dále řídíme. Poznatky vyvozené ze zážitků jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné.

  Poznatky získané sdělením Sdělením a ukázkou Sdělením, ukázkou a zážitkem
Po třech týdnech si vybavíme 70% 72% 85%
Po třech měsících si vybavíme 10% 32% 65%

Výzkum IBM a UK Post

2. Lepší motovace účastníků

Dnešní účastníci očekávají praktické, aktivní a zábavné kurzy. Zážitkové prvky značně zvyšují míru jejich zapojení do výuky a motivace.

e = Q x m

  • e – efektivita vzdělávání
  • Q – kvalita kurzu
  • m – motivace účastníků

3. Bezpečné prostředí pro experimentování

Přestože se jedná o reálné situace, nehrozí účastníkům riziko a ztráty plynoucí z nezdaru.

Příklad aktivity

Tým se chytne jednoho lana a zavře oči. Cílem je z lana sestavit rovnostranný trojúhelník. Jedná se o jednoduché cvičení, které trvá 5 – 45 minutale a ukáže mnoho. V rozboru této aktivity se dá reflexe směrovat pro poučení v několika oblastech (podle zaměření kurzu)

  • manažerské styly a jejich efektivita
  • týmové řešení problému, role jednotlivých účastníků v pracovním týmu
  • manažerské koučování modelem GROW
  • komunikační dovednosti atd.