PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

ŘLZ v systémech řízení jakosti dle norem ISO 9000:2000

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Personální management »  ŘLZ v systémech řízení jakosti dle norem ISO 9000:2000

Určeno

 • Personálním manažerům a specialistům, manažerům jakosti, manažerům a majitelům firem,personálním konzultantům

Cíl

 • Uvědomit si sílu významu řízení lidských zdrojů v rámci řízení organizace
 • Zvládnout principy managementu jakosti podle norem ISO 9000:2000
 • Získat náhled na trendy v oblasti managementu jakosti
 • Získat informace o požadavcích norem ISO 9000:2000 na personální procesy
 • Reflektovat současnou úroveň managementu lidských zdrojů vlastní organizace a získat inspiraci pro provedení změny systému

Obsah

 • Řízení lidských zdrojů v systémech řízení jakosti, personální procesy v rámci procesů organizace, síla významu managementu lidských zdrojů
 • Změny norem ISO 9000:2000
 • Klíčové faktory výkonu organizace
 • Principy managementu jakosti
 • Zabezpečení nosných personálních procesů dle požadavků normy ISO 9000:2000 (Stanovování požadavků na způsobilost pracovníků, plánování potřeby pracovníků v návaznosti na strategické a provozní cíle, získávání a výběr pracovníků, hodnocení způsobilosti a pracovního výkonu, vzdělávání a výcvik pracovníků )

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání