PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Efektivní komunikace aneb proč si lidé nerozumějí

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Efektivní komunikace aneb proč si lidé nerozumějí

Určeno

 • Manažerům na všech úrovních, kteří denně jednají a vyjednávají, vysvětlují, vedou, motivují, řeší, rozhodují, kontrolují, hodnotí…

Cíl

 • Poznat vlastní komunikační styl, jeho přednosti a nedostatky
 • Obohatit svoji komunikaci novými dovednostmi nezbytnými pro efektivní komunikaci s druhými
 • Získat mnoho nápadů a triků, jak zvládat konflikty a obtížné situace

Obsah

 • Překonávání komunikačních bariér
 • Komunikační dovednosti – naslouchání, kladení otázek, sumarizování…
 • Zvládání emocí v komunikaci
 • Verbální komunikace – srozumitelnost, logická struktura, příprava projevu…
 • Neverbální komunikace – řeč těla, objektů a prostoru…
 • Základy psychologie – typy osobnosti a jejich komunikační styly
  • Osobnostní typy – základ psychologie
  • Kdo jsem a jak to ovlivňuje můj komunikační styl – test a výklad
  • Jak odhadnout partnera a správně s jeho typem komunikovat
  • Kde jsou mé osobní překážky vzhledem k mému osobnostnímu typu
 • Zvládání obtížných situací a konfliktů – asertivní dovednosti a techniky

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.