PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Finanční řízení pro manažery - neekonomy

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Finanční řízení pro manažery - neekonomy

Určeno

 • Kurz je určen manažerům (neekonomického zaměření) na všech stupních řízení, kteří potřebují při řízení jim svěřených úseků uplatnit zásady ekonomického řízení.

Cíl

 • Seznámit se se základními pojmy finančního řízení a jeho strukturou, finančním rozhodováním a jeho riziky, se základy řízení likvidity, finančním plánem a řízením investic
 • Pochopit, jak lze měřit výsledky podnikatelské činnosti
 • Orientovat se v základních postupech při analýze ekonomických dat, porozumí finančním a účetním výkazům. Účastník bude schopen jejich analýzu využívat pro svou práci, pochopí vztah controllingu, finančního a manažerského účetnictví

Obsah

Podnikový účetní systém a manažer

 • co je třeba vědět o finančním účetnictví
 • základní účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow
 • základní pojmy – výnos, tržba, obrat, náklad, výdaj, přidaná hodnota, pracovní kapitál, cena pracovní síly
 • manažerské účetnictví – náklady – výnosy, třídění a povaha nákladů, kalkulace nákladů
 • kalkulační systém, hospodářská střediska, tvorba cen, BEP – analýza bodu zvratu

Finanční řízení podniku

 • základní pojmy finančního řízení, struktura a organizace finančního řízení podniku
 • vztah mezi finančním účetnictvím, manažerským řízením a finančním řízením
 • riziko finančního rozhodování
 • základy řízení likvidity, pohledávek, zásob, závazků a peněžních prostředků
 • finanční plán, řízení investic
 • controlling jako moderní systém podnikového řízení.

Základy finanční analýzy

 • základy finančního zdraví, uživatelé, funkce finanční analýzy, vstupní údaje, metody finanční analýzy
 • nejčastěji užívané finančně analytické ukazatele, syntetické ukazatele, úskalí analýz

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.