PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Manažerská akademie

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Manažerská akademie

Jedná se o ucelený soubor zahrnující základní dovednosti manažerů. Nejedná se však o pouhé získání teoretických znalostí, ale veškeré znalosti budou procvičeny tak, aby je manažeři mohli okamžitě začít uplatňovat v praxi. Navrhovaný soubor se skládá ze čtyř bloků – skutečný obsah však bude upraven podle Vašich požadavků. Vzdělávání může předcházet assessment centrum.

Určeno

 • Manažerům, kterým by pomohl komplexní pohled na problematiku

Cíl

 • Získat manažerské dovednosti potřebné pro vedení lidí a času
 • Vyzkoušet si nejdůležitější dovednosti
 • Vytipovat si své silné a slabé stránky
 • Vytvořit si plán osobního rozvoje

Obsah

Modul 1 –

 • komunikační dovednosti – verbální, neverbální, poslech, kladení otázek, shrnování
 • osobnostní typy – jak je poznat, jak s nimi komunikovat, jaký typ jsem já a co z toho plyne
 • asertivita a zvládání konfliktů – kde mohou nastat v komunikaci konflikty, jak je poznat a jak s nimi pracovat
 • tým a týmové role
 • presentace – příprava a profesionálně vedená presentace

Modul 2 –

 • motivace – motivační teorie a jejich uplatnění na konkrétní podřízené
 • situační vedení – kdy být direktivní a kdy demokrat
 • hodnocení – kdy a proč hodnotit výkon, pravidelné formální hodnocení
 • delegování – vyrovnání se s překážkami delegování, rozbor vlastních úkolů a vhodnosti svch podřízených po jejich převzetí

Modul 3 –

 • vedení porad – příprava a efektivní vedení porad, které přináší měřitelné výsledky
 • vyjednávání – příprava (analýza bodů, cílů, BATMA – z toho plynoucí strategie, taktika a postup), průběh (rovina racionální a emocionální, odhalení zájmů jednotlivců,…)
 • skupinové řešení problémů – postup a techniky vhodné pro jednotlivé fáze (rybí kost, brain storming, střecha, hvězdičková metoda a další)

Modul 4 –

 • dlouhodobé plánování – cíle a jejich rozpracování do kroků, analýza možných překážek, kontrolní body
 • plánování týdne – cíl, broušení pily, sloní úkoly, práce v rolích, časový odhad atd.
 • příprava dne – postup metodou STROM
 • stanovení priorit – 20/80, role, ABC, naléhavé x důležité atd.
 • časožrouti – inventarizace, jak na ně
 • stres – jak jej zvládnout

Vzdělávání je možné doplnit o moduly:<br> Modul 5 – <br> Modul 6 –

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.