PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Manažerské dovednosti

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Manažerské dovednosti

Určeno

 • Pro všechny úrovně managementu, kurz může být upraven i pro začínající manažery, pro absolventy…

Cíl

 • Ujasnit si postavení, role,cíle a kompetence manažera, základní metody vedení lidí, komunikace manažera

Obsah

Základní dovednosti a úkoly manažera

 • sebeidentifikace v roli manažera
 • klíčové kompetence manažera
 • role a odpovědnosti manažera, vedoucího týmu, oddělení…

Leadership

 • co je to leadership
 • klíčové kompetence leadershipu

Úkoly a efektivní metody jejich definování

 • SMART
 • zadávání a kontrola v závislosti na osobnostních typech podřízených
 • výběr úkolů podle předpokladů a ambicí konkrétních podřízených

Efektivní komunikace manažera

 • proč si lidé nerozumějí aneb efektivní komunikace manažera
 • komunikační dovednosti
 • překonávání komunikačních bariér
 • efektivní naslouchání a kladení otázek
 • získávání zpětné vazby
 • zvládání emocí v komunikaci
 • neverbální komunikace

Jednotlivé styly vedení

 • Direktivní řízení
 • Delegování
 • Koučování
 • Participativní řízení
 • Individuální styl řízení
 • Motivace a hodnocení členů týmu

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.