PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Mistr - komunikace, motivace, právo a ekonomika

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Mistr - komunikace, motivace, právo a ekonomika

Určeno

 • Manažerům v liniové úrovni řízení – mistrům

Cíl

 • Zvládnout základní komunikační dovednosti v pracovním vztahu
 • Seznámit se se základy manažerských dovedností nezbytných pro vedení lidí
 • Ujasnit si právní aspekty, na které může mistr v každodenní činosti narazit
 • Uvědomit si ekonomické souvislosti, které mohou být z pozice mistra ovlivněny

Obsah

 • Komunikace a zvládání konfliktů
 • Komunikační dovednosti – verbální a neverbální
 • Asertivita – zvládání konfliktů
 • Týmová práce
 • Motivace a řízení lidí
 • Motivace – teorie a praxe
 • Situační vedení
 • Zadávání a kontrola úkolů
 • Právní minimum
 • Ekonomické minimum

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.