PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Motivace v manažerské praxi

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Motivace v manažerské praxi

Určeno

 • Pro manažery, podnikatele, vedoucí pracovníky, kterým záleží na tom, aby jejich zaměstnanci využívali svůj potenciál na 100%

Cíl

 • Získat praktické poznatky o tom, jak lépe a efektivněji motivovat

Obsah

Motivace pracovníků

 • co je to motivace
 • co lze očekávat od zvýšení motivace
 • faktory ovlivňující pracovní motivaci
 • vnější a vnitřní motivace
 • stimulace x motivace
 • zvyšování výkonu a efektivity práce
 • nejčastějších demotivační činitel
 • motivační klima na pracovišti
 • demotivace
 • dynamika pracovní motivace
 • motivace koučováním
 • motivace delegováním
 • autodiagnostika vlastních motivačních dovedností

Účinné využití motivačních teorií v praxi Všechny probírané teorie účastníci hned aplikují na své konkrétní podřízené pomocí Road map

 • Herbertova teorie
 • Citová banka
 • Maslow
 • Alderfed
 • Schein – psychologická smlouva
 • Test motivačních zdrojů

Firemní systémy – nástroje zvyšování motivace a loajality

 • rozdíl mezi motivací a loajalitou – motivační a hygienické faktory
 • motivační nástroje pro zvyšování loajality a pozitivní atmosféry
 • motivační typologie
 • motivování nefinančními postupy
 • nejčastějších demotivační činitel na úrovni firemních motivačních systémů
 • navázání motivačních programů na firemní kulturu a na strategii firmy

Motivační situace

 • jak vést motivační a hodnotící pohovory
 • jak se připravit na vedení hodnotícího rozhovoru
 • jak efektivně vést hodnotící rozhovor
 • hodnocení a odměňování
 • jak pracovat s výstupy hodnocení
 • ukázka a nácvik hodnotící pohovoru, řešení případových studií
 • jak podat účinnou zpětná vazba
 • pochvala a kritika – postup a úskalí
 • zásady ocenění a pochvaly
 • zásady udělení kritiky

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.

K tématu MOTIVACE V PRAXI MANAŽERA Vám nabízíme studium , účastníci prezenčního vzdělávání tento kurz získávají zdarma.