PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Poradenství při vytváření firemní strategie

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Poradenství při vytváření firemní strategie

Naši poradci Vám pomohou s vytvářením a zaváděním firemní strategie.

Cíl

 • Ujasnit si stav současné strategie
 • Porozumět problematice strategického plánování
 • Sestavit postup tvorby firemní strategie
 • Ujasnit si jak komunikovat strategii

Obsah

 • Úvod do strategie a strategického řízení
  • Účel strategie
  • Základní pojmy – strategická hierarchie
  • Typy strategií a přístupy ke strategiím
 • Proces strategického řízení
  • Strategická analýza
  • Volba (formulace) strategie
  • Implementace strategie (strategie jako řízení změny)
 • Strategická analýza externího prostředí
  • Analýza prostředí
  • Analýza odvětví
  • Analýza zainteresovaných
  • Analýza konkurence
 • Strategická analýza interního prostředí
  • Analýza zainteresovaných
  • Analýza hodnotového řetězce
  • Analýza zdrojů a konkurenční schopnosti (klíčové způsobilosti)
 • SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby)
 • Vize, poslání a hodnoty (firemní ideologie)
 • Komunikace strategie